O společnosti

ATEKO a.s. je inženýrská, výrobní a dodavatelská firma nabízející komplexní dodávky investičních celků formou "na klíč" v oborech chemický a strojírenský průmysl, chlazení, energetika a ochrana životního prostředí.

Společnost byla založena v roce 1949, přičemž pod názvem ATEKO a.s. působí od 1.1.1994. Firma vznikla privatizací Výzkumného ústavu potravinářské a chladicí techniky Hradec Králové (VÚPCHT), který působil v rámci trustu CHEPOS. V současné době je ATEKO a.s. součástí koncernového uskupení MEDIS.

ATEKO a.s. má zaveden a udržuje systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 a environmentální systém dle ČSN EN ISO 14001:2005.

O společnosti

Prezentace ATEKO a.s.

Představení společnosti, hlavní zakázky 2008 - 2014

Projekty

Projekt EZOB

Projekt SUFE

Projekt inovace a optimalizace technologií sušení a úpravy zemního plynu

Materiály k tisku

Autosalon Citroen Hradec Králové

Portfolio činností ATEKO a.s.

Linka na likvidaci ledniček

Jednotka sušení zemního plynu za vysokého tlaku (CNG)

ITER - Mezinárodní jaderný pokusný reaktor

Speciální aparáty-TURBODMYCHADLA POHÁNĚNÁ RYCHLOBĚŽNÝMI ELEKTROMOTORY

Sladovna, aktivní chlazení klíčírny

Mobilní zásobník CNG

Zařízení pro rekuperaci dusíku

Systém odstraňování radonu

Reference STAVEBNÍ PROJEKCE

Profesní členění společnosti

Technologie a technologická zařízení

Divize Procesní inženýrství

Divize Konstrukce

Divize Točivé stroje

Projektování a realizace staveb

Divize Stavební a technologické projekce

Divize Realizace staveb

Servisní a montážní dílna

Vedení společnosti

Předseda představenstva, místopředseda představenstva a výkonný ředitel společnosti, člen představenstva, obchodní ředitel, ředitel busines unit Technologie a technologická zařízení, ředitel bussines unit Projektování a realizace staveb, ekonomka společnosti

GDPR - Informační memorandum

GDPR - Informační memorandum

Politika jakosti a enviromentu

Pro zvýšení odborné úrovně, konkurenceschopnosti a produktivity práce a.s. je nezbytné provádět vývoj, výrobu a dodávky strojů a zařízení dané předmětem podnikání v jakosti, která získá plnou spokojenost objednatele.

VOLNÁ MÍSTA

ATEKO a.s. nabízí volné pracovní místo na pozici:

Konstruktér / konstruktérka

Projektant strojní

Projektant elektro a MaR

Tisknout