Řádná valná hromada akcionářů 2018

Představenstvo obchodní společnosti
ATEKO a.s.,
IČO: 601 08 991, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 1035
(dále jen jako „Společnost“),
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 20.06.2018 od 09:00 hod. v sídle Společnosti na adrese Resslova 956/13, Hradec Králové,

VH společnosti ATEKO a.s.

Tisknout