Portfolio činností

Projekční, konstrukční a inženýrská činnost

Projekční a konstrukční práce, procesní výpočty, návrhy aparátů, výroba a dodávky technologických celků.

Technologické celky, aparáty pro chemický, strojírenský a potravinářský průmysl

Kompletní dodávky technologických celků na klíč i jednotlivých speciálních aparátů jako nádrže a zásobníky, tepelné výměníky, separátory, filtry aj.

Úpravy plynů

Jedná se především o skladování, sušení a úpravu zemního plynu, bioplynu, vzduchu i ostatních plynů

Projekt Inovace a optimalizace technologií sušení a úpravy zemního plynu.pdf

Chlazení a kryogenika

Tradiční obor, který provází již padesátiletou tradici ATEKO a.s. Zahrnuje kompletní technologie chlazení výrobních celků i jednotlivé aparáty.

Turbo stroje

ATEKO a.s. navrhuje a dodává zahraničním zákazníkům turbocirkulátory a turboexpandéry, a to hlavně do Číny, Indie a Jižní Koreje (např. v roce 2014 dodáno 13 ks heliových turboexpanderů).

Alternativní zdroje energie

  • SUFE - Suchá fermentace biomasy a tříděného biodegradabilního odpadu s energetickým vyžitím bioplynu k výrobě elektrické energie. Projekt SUFE.pdf

  • EZOB - Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou tepla a elektrické energie pomocí turbosoustrojí Projekt EZOB.pdf

Technologie pro ochranu životního prostředí

Zařízení pro rekuperaci uhlovodíkových par pro skládky pohonných hmot a rafinérie.

Nekatalytická regenerativní termická likvidace plynných kontaminantů.

Odprášení průmyslových provozů.

Tisknout