Chlazení a kryogenika

Spektrum činnosti a.s. ATEKO v oboru chlazení a kryogenika:

 • Kryogenikaakumulační chladiče vody a glykolu,
 • zařízení pro chlazení kapalin
 • vzduchové chladiče spalin pro slévárenství
 • zachycování par těkavých organických látek v podchlazeném rozpouštědle
 • nízkoteplotní nádrže a zásobníky
 • chlazení agresivních kapalin a plynů
 • návrhy, výpočty a konstrukce zařízení pro zkapalňování helia a ostatních plynů, tepelných výměníků, aparátů na dělení vzduchu apod.
 • zařízení na zkapalňování, skladování a rekondenzaci odparu pro CO2, N2O aj.
 • kryogenní drcení pryže
 • kryogenní odstraňování barev z lakařských háků
 • chladicí a mrazicí boxy (chlazení kapalným N2)
 • nízkoteplotní turbokompresory, heliové expanzní turbiny
 • speciální chladicí a mrazicí zařízení pro průmyslové účely.

Technologie pro chlazení kapalin

ACHV COOLSET - akumulační chladič

Potřebujete-li velký chladicí výkon v krátkém časovém intervalu, není nutné investovat do předimenzovaných chladicích systémů. Jsou-li Vaše požadavky na chlazení nárazové, přerušované, nebo kolísavé, může být pro Vás optimálním řešením instalace akumulačního chladiče vody ACHV s výstupní teplotou vody 0 až +5 °C.

ZCHV - zařízení pro chlazení kapalin

Má-li být požadovaná koncová teplota media blízká teplotě chladicí vody a chladí-li se vodou z vodovodní sítě lze dosáhnout značných finančních úspor využitím zařízení pro chlazení kapalin ZCHV s uzavřeným okruhem. U jednotek ZCHV je možné teplotu chladicí vody v požadovaném rozpětí nastavit. Tato hodnota je automaticky udržována.

Pro podnulovou oblast teplot je dodáván akumulační chladič ACHV s glykolovou náplní a výstupní teplotou glykolu -2 až -4°C.

Příklady uplatnění jednotek na chlazení kapalin kimatizace:

 • chemický, potravinářský a farmaceutický průmysl,
 • chlazení olejů a emulzí při kovoobrábění,
 • chlazení lisů, svářecích automatů, laserů a hydraulických zařízení,
 • chlazení čisticích, neutralizačních a galvanizačních lázní.

Akumulační chladič glykolu ACH se šroubovými kompresory k nahlédnutí zde.

Řez heliovou expanzní mikroturbínou s rotorem uloženým v plynových dynamických ložiskách, bržděnou elektromagnetickou vířivou brzdou k nahlédnutí zde.

Zmrazovací tunel chlazený kapalným dusíkem, provozní teplot: -80 až 140°C k nahlédnutí zde.

Aktivní chlazení a vlhčení vzduchu pro klíčírny

Kompresorové chlazení a vlhčení oběhového vzduchu v potravinářském průmyslu.

Aktivní chlazení a vlhčení vzduchu

Rekuperace dusíku

Zařízení pro rekuperaci technologického dusíku s jeho cirkulací zpět do procesu.

Zařízení pro rekuperaci dusíku

Tisknout