Projekční, konstrukční a inženýrská činnost

Inženýrské práce:

Tým našich odborníků má více než dvacetileté zkušenosti v počítačovém modelování stavů napjatosti částí strojů a tlakových nádob s návrhy projekcí a konstrukcí zařízení a aparátů v chemickém, potravinářském a chladírenském průmyslu.

Napjatost víka

 • Předprojektové studie, výpočty a návrhy.
 • Projekční činnost: BASIC ENGINEERING (návrhy procesů ekologických, chladicích, energetických a kryogenních zařízení, materiálové a energetické bilance, výpočty aparátů) DETAIL ENGINEERING (podrobná schemata, konstrukce, projekty).
 • Konstrukční činnost: konstrukční návrhy, prototypy unikátních strojů a zařízení.
 • Pevnostní výpočty statického a dynamického namáhání metodou konečných prvků.

Služby statické a dynamické počítačové analýzy:

Návrh ocelové konstrukce - Zimní stadion Kralupy nad Vltavou
 • výpočet napětí a deformací kovových konstrukcí, tlakových nádob a strojních součástí
 • výroba plynů (zplyňování biomasy, bioplynové stanice)
 • ekologie, zachycování a likvidace uhlovodíkových směsí
 • tepelné procesy, expanzní stroje, turbodmychadla

Projektová činnost ve výstavbě

Tým našich pracovníků zajišťuje komplexní zpracování projektové dokumentace průmyslových, ekologických a občanských staveb včetně rekonstrukcí a modernizací. Naši specialisté poskytují konzultační, poradenské a expertizní služby při řešení specifických problémů zákazníků včetně inženýrských činností při realizaci staveb. K nabídce projektových a inženýrských činností patří:

 1. GENEREL - generely závodů a objemové studie
 2. POZEMNÍ STAVBY - zaměření stávajících objektů vč. dokumentace; projekty průmyslových, bytových, občanských staveb; komplexní návrhy rekonstrukcí; statické výpočty a posudky; zpracování dodavatelské dokumentace
 3. INŽENÝRSKÉ STAVBY - komunikace, zpevněné a skladové plochy, jeřábové dráhy apod.
 4. ZDROJE TEPLA - výtopny a spalovny; výměníkové a směšovací stanice tlakově závislé i nezávislé; nouzové zdroje (využití dieselagregátů apod.)
 5. VYTÁPĚNÍ - využití odpadního tepla, teplofikační studie; projekty všech druhů vytápění; tepelné napáječe a přípojky
 6. VZDUCHOTECHNIKA - větrání, teplovzdušné vytápění, filtroventilace, vratové clony, jednotkové odsávání; technologické odsávání a klimatizace; rekuperace tepla
 7. ELEKTRO - koncepce napájení závodů; inženýrské sítě silové vn, nn a slaboproudé rozvody, transformátory vnnn; motorické rozvody; měření a regulace; slaboproud a osvětlení (vnitřní, venkovní, nouzové); uzemnění
 8. Elektro
 9. TECHNOLOGICKÉ PROJEKTY - strojírenská technologie (lisovny, obrobny, lakovny atd.); nestrojírenská technologie - elektrotechnika, výroba rozvaděčů; doprava a manipulace (sklady)
 10. PRŮMYSLOVÉ ROZVODY- plynovody a přípojky plynu vč. regulačních stanic; sklady a tlakové stanice technických plynů včetně průmyslových a laboratorních rozvodů; kompresorové stanice
 11. INŽENÝRSKÁ ČINNOST - projednání dokumentace s veřejnoprávními orgány včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního a kolaudačního povolení
 12. KOMPLETNÍ DODÁVKY STAVEB

Tisknout