Úpravy plynů

Technologie pro sušení zemního plynu těženého z podzemních zásobníků

Sušení zemního plynu Pro zvýšení kapacity zdrojových plynovodů a splnění podmínek EU pro skladování odpovídajícího procenta roční kapacity spotřeby regionu se budují velkokapacitní podzemní zásobníky zemního plynu. Tyto zásobníky se obvykle plní v letních měsících a odtěžují v zimě, kdy spotřeba zemního plynu a tím i nároky na zdroje extrémně stoupají.

Zemní plyn se v podzemních zásobnících nasytí vodou a znečistí mechanickými příměsemi. Po odtěžení musí být plyn pro další distribuci zbaven mechanických nečistot a sušen na normou stanovený rosný bod. ATEKO a.s. navrhuje, projektuje a dodává glykolové sušící jednotky s kontinuální regenerací TEGu. Jednotky jsou navrhovány dle individuálních požadavků zákazníka, obvykle s kapacitou 100 000 až 200 000 Nm3/h sušeného zemního plynu. Sušící jednotka

Před sušícími jednotkami ZP jsou instalovány filtry - separátory na odlučování volné vody a nečistot, které přicházejí ze sond. Návrhy a dodávky samostatných filtračních stanic nebo filtračních elementů pro separaci pevných částic i oleje za vtláčecími kompresory provádí ATEKO a.s. na požadavek zákazníka.

Separátory

Pro čištění plynů jsou určeny separátory pevné i kapalné fáze. Dle potřeby zákazníka jsou navrženy a dodány jednostupňové nebo dvoustupňové separátory s vnitřní vestavbou tvořenou cyklonem (multicyklonem) případně separačními vložkami. Aparáty jsou vybaveny odvodem kondenzátu.

Technologie pro úpravu plynů

Adsorpční sušiče plynů

Dodávky adsorpčních sušících stanic s výkonem 100 - 2 000 Nm3/h při různých tlakových úrovních, které slouží k úpravě doprovodného plynu při těžbě ropy, důlního plynu atd. Pro regeneraci lze využít systém s termickou regenerací (TSA) nebo tlakovou regenerací (PSA).

Zařízení na úpravu doprovodného plynu

Technologie slouží k úpravě složení a odstranění kapaliny a aerosolů z beztlakého doprovodného plynu při těžbě ropy před jeho vstupem do kogenerační jednotky.

Mobilní zásobník CNG tn_obrazek_154.jpg

Mobilní zásobník slouží pro zajištění dodávky zemního plynu při opravách apod. Nabízíme dodávku zařízení s redukcí výstupního plynu dle přání zákazníka.

Mobilní zásobník CNG.pdf

Redukční stanice zemního plynu

Návrh a dodávka aparátů pro kompletní redukční stanice - filtry, separátory ohřívače. Kompletace velkých redukčních stanic s výkonem až 150 000 Nm3/h na skidech dle požadavků zákazníka.

Systém odstrařování radonu

Kompletní technologické zařízení pro odstraňování radonu z okolního vzduchu. Technologie je založena na adsorpci radonu z  komprimovaného a vysušeného vzduchu na aktivním uhlí.

Systém odstraňování radonu.pdf

Technologie pro úpravu vzduchu

Zařízení na sušení plynovodů JUV 3 600

Montáž zařízení na sušení ZP - Transgas, s.p. PZP TřanoviceZařízení druhé vývojové generace je určeno pro sušení plynovodů velkých a středních dimenzí po tlakových zkouškách vodou. Tvoří ucelenou plně automatickou bezobslužnou technologickou linku řízenou mikroprocesorem a umístěnou v transportním kontejneru. Běžný tlakový vzduch je sušen v náplni molekulového síta metodou PSA. Po adsorpci vodní páry vzduch expanduje do sušeného plynovodu.

Adsorpční sušiče vzduchu ASV - AR

Ucelená typová řada s výkonem od 50 do 3 600 Nm3/h schopná vysušit vzduch na rosný bod -20 až - 60oC. Adsorpční sušiče pracují na principu PSA. Dva adsorbery s náplní molekulového síta se přepínají v intervalech, jejich přepínání je řízeno mikroprocesorovou řídící jednotkou.

Absorbční sušič vzduchu ASV 400Jednotka úpravy vzduchu JUV

Upravuje vzduch z centrálního rozvodu tlakového vzduchu, případně ze vzdušníku samostatné kompresorové soupravy. S vysokou účinností odstraňuje ze stlačeného vzduchu ve třech stupních pevné nečistoty, kapalné podíly vody, oleje, olejové páry a pachy. Dle požadavků je možné vzduch upravit na kvalitu mediciální čistoty.

Tisknout