Technologické celky, aparáty pro chemický, strojírenský a potravinářský průmysl

Výstavba velkokapacitních skladovacích nádrží

Výstavba velkoskladu PHL - 8 x 10 000 m3, ČEPRO, a.s. - velkosklad Šlapanov

Válcové atmosférické nádrže s plochým dnem a pevnou a případně plovoucí střechou umístěné v ochranné jímce jsou určeny pro skladování kapalin a sypkých hmot v petrochemii, chemickém průmyslu a ve velkoskladech pohonných hmot. Pro plnění a distribuci jsou použita čerpadla pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Celá technologie je dostatečně zajištěna proti nebezpečí požáru a výbuchu. Pro skladování kapalin za nízkých teplot navrhujeme a dodáváme sférické kulové nádrže.

Skladování hořlavých kapalin

Čerpací stanice, Silnice a.s. HK

Skladovací nádrže na hořlavé kapaliny jsou dvouplášťové s detekcí porušení stěny nádrže. Hořlavá kapalina může být uchovávána pod dusíkovou ochrannou atmosférou. Pro plnění a distribuci jsou použita čerpadla vhodná pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Celá technologie je dostatečně zajištěna proti nebezpečí požáru i výbuchu. Zařízení se uplatňuje především pro sklady metanolu a benzinové sklady a čerpací stanice.

Zařízení na homogenizaci obsahu nádrží

Technologie je založena na principu míchání orientovanou tryskou. Uplatňuje se především u velkoobjemových nádrží pohonných hmot, olejů, minerálních olejů, dehtovitých látek a všude tam, kde je problematická aplikace mechanických míchadel.

Aparáty pro průmyslové využití

Zajišťujeme návrhy, výpočty, konstrukci, výrobu a dodávku aparátů pro využití v chemickém, zpracovatelském a potravinářském průmyslu jako jsou tlakové nádoby, absorpční kolony, tepelné výměníky, nádrže aj. Dodávky a konstrukce dle ČSN, EN, ASME, GOST.

Odlučovače oleje a aerosolů, filtry, vestavby

Heliová turbina - detail, Cerm Ženeva

Dodáváme odlučovače oleje a aerosolů, separační vložky, vestavby i filtrseparátory pro čištění plynů a vzduchu za kompresorem. Separační vložky jsou navrženy vždy pro konkrétní zadání, výplň je volena dle vlastností čištěného média.

Směšovače a dávkovače kapalin

Odlučovač oleje po kompresi - MND Hodonín

Zařízení se vyrábí dle požadavků zákazníka v široké výkonové řadě a s možností volby počtu a typu výstupů. Je vhodné pro použití v pekárnách a jiných provozech, kde je třeba dávkovat určité množství vody nebo jiné kapaliny o předem dané teplotě.

Expanzní stroje

Expanzní stroj s generátorem elektrické energie slouží jako náhrada redukční stanice na zemní plyn. Umožňuje využít tlakovou energii zemního plynu z rozvodu (plyn se z tlaku 22 bar se redukuje na 3 bary) Zajišťujeme i energetickou studii. Navrhujeme a dodáváme expanzní turbiny pro zkapalňování permanentních plynů.

Organický Rankinův cyklus - ORC

Zařízení je určeno k využití nízkopotenciální a odpadní tepelné energie pro výrobu elektrické energie. Technologie procesu je založena na principu uzavřeného organického Rankinova cyklu. Zařízení je navrženo ve formě blokové (skid) jednotky pro ustavení a napojení do systému uživatele. Dílčí aparáty, zařízení a kompletující části (čerpadla, potrubí, izolace.) jsou ustaveny do nosné ocelové konstrukce.

Směšovač vody Tlakový listový filtr AO-30N, Farmet Česká Skalice

Tisknout