Alternativní zdroje energie

Odběratel Místo Název výrobního celku Ukončení
REMESLO STROJAL, s.r.o. SK, Žiar n. Hronom Technologie pro zplyňování 12/2015
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Výzkumné experimentální zařízení pro syntézu Fischer-Tropsch - dodávka, montáž, zprovoznění 10/2014
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Výzkumné experimentální zařízení pro výrobu syntézního plynu zplyňováním biomasy - dodávka, montáž, zprovoznění 10/2014
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. provozovna Čáslav Pilotní jednotka technologie suché fermentace 12/2013
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava Práce s plyny  "NETME Centre"- Experimentální zplyňovací jednotka (zařízení pro výrobu generátorového plynu z biomasy) - dodávka, montáž, zprovoznění 08/2013
KAPO s.r.o. Třemošnice Zplyňovací jednotka tuhé topné směsi pro ohřev vápenkářské pece 2000
VUT Brno Brno Experimentální jednotka fluidního zplyňování biomasy 1999
Povodí Odry Skotnice Jednotka pro kogenerovanou výrobu el. energie a tepla zplyňováním dřevních štěpků 1995
IVTAN Rusko, Moskva Jednotka vysokotlakého zplyňování uhlí ve fluidní vrstvě za tlaku 2,6 MPa 1990

Tisknout