Zařízení na rekuperaci dusíku Exelsior

Investor EXELSIOR  GROUP s.r.o.
Místo Nový Bohumín
Předáno 8/2011

Návrh, dodávka, montáž a uvedení do provozu zařízení na rekuperaci dusíku.

Množství cirkulujícího dusíku:        250 Nm3/ h 
Vstupní teplota dusíku:  242 °C
Výstupní teplota dusíku:              242 až 250 °C
Požadovaný stupeň vysušení: rosný bod +5 °C

Sušení dusíku je založeno na principu kondenzace vlhkosti ochlazením (s odloučením kondenzátu) ve třech stupních (na teplotu +5°C). Zdrojem chladu je chladicí jednotka. Vysušený dusík je dopravován bezmazným dmychadlem a ohříván v elektrickém ohřívači. Navrhované zařízení umožňuje vysušení dusíku na nadnulové hodnoty rosného bodu.

tn_obrazek_131.jpg

Tisknout