Tlaková slévárna Al Kovolis

Investor KOVOLIS HEDVIKOV a.s.
Místo Třemošnice-Hedvikov
Předáno 10/2011

ATEKO a.s. jako generální projektant vypracovalo projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro výstavbu nového provozu tlakové slévárny Al, navazující na již dříve vypracovanou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení. Na tuto činnost navazuje i dodavatelská část - Dodávka technologické i malé vzduchotechniky.

KOVOLIS HEDVIKOV a.s. patří k elitě dodavatelů hliníkových odlitků vyráběných technologií tlakového lití. Hliníkové odlitky odebírají přední automobilky: BMW, Opel, Volkswagen, ŠKODA auto, Porsche, Honda, Ford, Jaguar – a další firmy vyrábějící kompresory, regulační techniku, topení, vzduchotechniku apod.: Siemens, Bosch, Avon Automative, Mulea, Valeo, Honeywell a další zahraniční i tuzemští výrobci.

ATEKO a.s., jako spolehlivý dlouholetý partner při zajišťování projektových prací, získalo zakázku jako Generální projektant nového areálu ve výběrovém řízení. K úspěchu ve výběrovém řízení přispěl zejména koncepční návrh uspořádání celého nového závodu.

Nový výrobní areál tvoří kompaktní monoblok složený z 5 objektů: výrobní hala (slévárna), hala pomocných provozů (obrobna), 3podlažní provozní budova a suterén (trafo, kompresorovna, strojovny chlazení, vodní hospodářství a šatny), skladová hala, dvoupodlažní budova školícího střediska. Dále infrastruktura: komunikace, kanalizace, vodovod, silnoproudé rozvody, oplocení, venkovní plochy. Areál svým uspořádáním, stavebním a technologickým řešením skýtá veškerý komfort pro výrobu a obslužné provozy.

Hodnota celé investiční akce:

·  Stavební část včetně technických zařízení budov a infrastruktury               125 mil. Kč

·  Technologické vybavení pro výrobu (licí stroje)                                             500 mil. Kč

Projekční práce byly realizovány ve dvou etapách v letech 2008 a 2010 až 2011v celkové sumě 5,7 mil Kč. 

ATEKO a.s. současně realizovalo kompletní dodávku vzduchotechniky v celkové hodnotě 6,7 mil Kč.

 

 

 

tn_obrazek_130.jpg

Tisknout