Upravit stránku

Vybavení podzemního zásobníku zemního plynu obsahuje komplex tlakových zařízení, s jejichž pomocí se uskladněný zemní plyn zbaví nežádoucích příměsí, jako je písek a jiné nečistoty a také vlhkost, aby se pak mohl přepouštět do rozvodné sítě. Cílem zakázky byla právě modernizace úseku sušení zemního plynu, jmenovitě regenerátorů trietylénglykolu (TEG).

Pracovníci ATEKO a.s. potřebné aparáty zkonstruovali, nechali vyrobit a následně úspěšně řídili jejich montáž přímo v objektu zásobníku. Až se zima zeptá, co v ATEKO dělali v létě, odpověď je jasná …