Upravit stránku
Přehled řešených projektů 
  
Projekt podporovaný TA ČR v programu TKTK02030119 - Technologie vysokootáčkových systémů pro využití v oblasti termonukleární fúze (2019 - 2025)
Projekt podporovaný TA ČR v programu TNTN01000007 - Národní centrum pro energetiku (2019 - 2020)
Projekt podporovaný TA ČR v programu THTH02020675 - Inovativní materiály, výrobní technologie a konstrukční řešení pro výměnu tepla za vysokých teplot v jaderných a chemicko-technologických procesech (2017 - 2020)
Projekt podporovaný TA ČR v programu THTH02010919 - Výzkum a vývoj turboexpandéru s vysokootáčkovým elektrickým generátorema řídicí elektronikou (2017 - 2020)
  
Přehled ukončených projektů v posledních letech 
Projekt podporovaný TA ČR v programu THTH02020032 - Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů (2017 - 2019)
Projekt podporovaný MPO v programu FVFV10472 - Vývoj vysokoteplotních výměníků s využitím pokročilých výrobních technologií, konstrukčních řešení a materiálů (2016 - 2019)
Projekt podporovaný MPO v programu FVFV10479 - Vývoj oběžných lopatkových kol s krycími disky pro turbostroje (2016 - 2019)
Projekt podporovaný TA ČR v programu TETE02000232 - Výzkumné centrum speciálních rotačních strojů (2014 - 2019)
Projekt podporovaný TA ČR v programu TATA04010842 - Technologie pro získání čistých nadzemních prostor s minimální aktivitou radonu a podzemních prostor s potlačením všech typů ionizujícího záření (2014 - 2017)
Projekt podporovaný TA ČR v programu TATA04021546 - Vývoj zařízení pro separaci vzácných plynů z helia. (2014 - 2017)
  
Přehled starších ukončených projektů 
Projekt podporovaný TA ČR v programu TATA03020600 - Získávání tepelné energie z odpadní vody v kanalizačních sítích (enKAN) (2013 - 2015)
Projekt podporovaný TA ČR v programu TATA02010881 - Zařízení pro dosažení extrémně nízké koncentrace radonu (2012 - 2015)
Projekt podporovaný MPO v programu FRFR-TI1/173 - *Inovace a optimalizace technologií sušení a úpravy zemního plynu pro zvýšení kapacity stávajících a výstavbu nových zásobníků zemního plynu. (2009 - 2012)
Projekt podporovaný MPO v programu FIFI-IM5/183 - *Suchá fermentace biomasy a tříděného biodegradabilního odpadu s energetickým vyžitím bioplynu k výrobě elektrické energie (2008 - 2010)
Projekt podporovaný MPO v programu FIFI-IM5/159 - *Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí (2008 - 2010)
Projekt podporovaný MPO v programu FIFI-IM/049 - Vývoj nové technologie sušení a čištění zemního plynu. (2004 - 2006)
Projekt podporovaný MPO v programu FIFI-IM/101 - Získávání bílkovin z netradičních obnovitelných zdrojů surovin. (2004 - 2006)
Projekt podporovaný MŠMT v programu OEOE146 - HOGLIF (2003 - 2005)
Projekt podporovaný MPO v programu FDFD-K2/73 - Komplexní využití biomasy Amaranthu. (2002 - 2004)
Projekt podporovaný MPO v programu FDFD-K2/57 - Technologie čištění plnu vyrobeného zplyňováním tříděného odpadu a jeho energetické využití při minimálních dopadech na životní prostředí. (2002 - 2003)
Projekt podporovaný MPO v programu FBFB-C3/10 - Frakcionace amaranthu a využití jeho aktivnO zušlechtOných složek ke zlepšení výživy a zdraví populace. (2000 - 2002)
Projekt podporovaný MPO v programu FBFB-C3/66 - Vývoj technologie a zařízení pro výrobu energoplynu zplyňováním třídOného odpadu. (2000 - 2001)
Projekt podporovaný MŠMT v programu OEOE06/EU1347 - Zplyňování biomasy pro výrobu energetického plynu (1995 - 1997)
Projekt podporovaný GA ČR v programu GAGA101/95/1469 - Supravodivé magnetické ložisko pro vysokootáčkové stroje (1995 - 1996)
Projekt podporovaný GA ČR v programu GAGA101/95/8888 - Supravodivé magnetické ložisko pro vysokootáčkové stroje (1995 - 1996)
Projekt podporovaný GA ČR v programu GAGA101/95/0688 - Transportní personální zásobník kapalného kyslíku včetně pneuspořiče pro léčbu pacientů s plicní nedostatečností (1995 - 1996)
Projekt podporovaný GA ČR v programu GAGA101/94/0999 - Fluidní zplynování dřeva a biomasy (1994 - 1995)

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti