Upravit stránku
Running projects survey 
  
Supported by TA CR within framework of TK ProgrammeTK02030119 - Technologie vysokootáčkových systémů pro využití v oblasti termonukleární fúze (2019 - 2025)
Supported by TA CR within framework of TN ProgrammeTN01000007 - Národní centrum pro energetiku (2019 - 2020)
Supported by TA CR within framework of TH ProgrammeTH02020675 - Inovativní materiály, výrobní technologie a konstrukční řešení pro výměnu tepla za vysokých teplot v jaderných a chemicko-technologických procesech (2017 - 2020)
Supported by TA CR within framework of TH ProgrammeTH02010919 - Výzkum a vývoj turboexpandéru s vysokootáčkovým elektrickým generátorema řídicí elektronikou (2017 - 2020)
  
Last finished projects survey 
Supported by TA CR within framework of TH ProgrammeTH02020032 - Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů (2017 - 2019)
Supported by MIT CR within framework of FV ProgrammeFV10472 - Vývoj vysokoteplotních výměníků s využitím pokročilých výrobních technologií, konstrukčních řešení a materiálů (2016 - 2019)
Supported by MIT CR within framework of FV ProgrammeFV10479 - Vývoj oběžných lopatkových kol s krycími disky pro turbostroje (2016 - 2019)
Supported by TA CR within framework of TE ProgrammeTE02000232 - Výzkumné centrum speciálních rotačních strojů (2014 - 2019)
Supported by TA CR within framework of TA ProgrammeTA04010842 - Technologie pro získání čistých nadzemních prostor s minimální aktivitou radonu a podzemních prostor s potlačením všech typů ionizujícího záření (2014 - 2017)
Supported by TA CR within framework of TA ProgrammeTA04021546 - Vývoj zařízení pro separaci vzácných plynů z helia. (2014 - 2017)
  
Older finished projects survey 
Supported by TA CR within framework of TA ProgrammeTA03020600 - Získávání tepelné energie z odpadní vody v kanalizačních sítích (enKAN) (2013 - 2015)
Supported by TA CR within framework of TA ProgrammeTA02010881 - Zařízení pro dosažení extrémně nízké koncentrace radonu (2012 - 2015)
Supported by MIT CR within framework of FR ProgrammeFR-TI1/173 - *Inovace a optimalizace technologií sušení a úpravy zemního plynu pro zvýšení kapacity stávajících a výstavbu nových zásobníků zemního plynu. (2009 - 2012)
Supported by MIT CR within framework of FI ProgrammeFI-IM5/183 - *Suchá fermentace biomasy a tříděného biodegradabilního odpadu s energetickým vyžitím bioplynu k výrobě elektrické energie (2008 - 2010)
Supported by MIT CR within framework of FI ProgrammeFI-IM5/159 - *Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí (2008 - 2010)
Supported by MIT CR within framework of FI ProgrammeFI-IM/049 - Vývoj nové technologie sušení a čištění zemního plynu. (2004 - 2006)
Supported by MIT CR within framework of FI ProgrammeFI-IM/101 - Získávání bílkovin z netradičních obnovitelných zdrojů surovin. (2004 - 2006)
Supported by MEYS CR within framework of OE ProgrammeOE146 - HOGLIF (2003 - 2005)
Supported by MIT CR within framework of FD ProgrammeFD-K2/73 - Komplexní využití biomasy Amaranthu. (2002 - 2004)
Supported by MIT CR within framework of FD ProgrammeFD-K2/57 - Technologie čištění plnu vyrobeného zplyňováním tříděného odpadu a jeho energetické využití při minimálních dopadech na životní prostředí. (2002 - 2003)
Supported by MIT CR within framework of FB ProgrammeFB-C3/10 - Frakcionace amaranthu a využití jeho aktivnO zušlechtOných složek ke zlepšení výživy a zdraví populace. (2000 - 2002)
Supported by MIT CR within framework of FB ProgrammeFB-C3/66 - Vývoj technologie a zařízení pro výrobu energoplynu zplyňováním třídOného odpadu. (2000 - 2001)
Supported by MEYS CR within framework of OE ProgrammeOE06/EU1347 - Zplyňování biomasy pro výrobu energetického plynu (1995 - 1997)
Supported by GA CR within framework of GA ProgrammeGA101/95/1469 - Supravodivé magnetické ložisko pro vysokootáčkové stroje (1995 - 1996)
Supported by GA CR within framework of GA ProgrammeGA101/95/8888 - Supravodivé magnetické ložisko pro vysokootáčkové stroje (1995 - 1996)
Supported by GA CR within framework of GA ProgrammeGA101/95/0688 - Transportní personální zásobník kapalného kyslíku včetně pneuspořiče pro léčbu pacientů s plicní nedostatečností (1995 - 1996)
Supported by GA CR within framework of GA ProgrammeGA101/94/0999 - Fluidní zplynování dřeva a biomasy (1994 - 1995)