Upravit stránku
Running projects survey 
  
Supported by TA CR within framework of TK ProgrammeTK02030119 - Technologie vysokootáčkových systémů pro využití v oblasti termonukleární fúze (2019 - 2025)
Supported by TA CR within framework of TN ProgrammeTN01000007 - Národní centrum pro energetiku (2019 - 2020)
Supported by TA CR within framework of TH ProgrammeTH02020675 - Inovativní materiály, výrobní technologie a konstrukční řešení pro výměnu tepla za vysokých teplot v jaderných a chemicko-technologických procesech (2017 - 2020)
Supported by TA CR within framework of TH ProgrammeTH02010919 - Výzkum a vývoj turboexpandéru s vysokootáčkovým elektrickým generátorema řídicí elektronikou (2017 - 2020)
  
Last finished projects survey 
Supported by TA CR within framework of TH ProgrammeTH02020032 - Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů (2017 - 2019)
Supported by MIT CR within framework of FV ProgrammeFV10472 - Vývoj vysokoteplotních výměníků s využitím pokročilých výrobních technologií, konstrukčních řešení a materiálů (2016 - 2019)
Supported by MIT CR within framework of FV ProgrammeFV10479 - Vývoj oběžných lopatkových kol s krycími disky pro turbostroje (2016 - 2019)
Supported by TA CR within framework of TE ProgrammeTE02000232 - Výzkumné centrum speciálních rotačních strojů (2014 - 2019)
Supported by TA CR within framework of TA ProgrammeTA04010842 - Technologie pro získání čistých nadzemních prostor s minimální aktivitou radonu a podzemních prostor s potlačením všech typů ionizujícího záření (2014 - 2017)
Supported by TA CR within framework of TA ProgrammeTA04021546 - Vývoj zařízení pro separaci vzácných plynů z helia. (2014 - 2017)
  
Older finished projects survey 
Supported by TA CR within framework of TA ProgrammeTA03020600 - Získávání tepelné energie z odpadní vody v kanalizačních sítích (enKAN) (2013 - 2015)
Supported by TA CR within framework of TA ProgrammeTA02010881 - Zařízení pro dosažení extrémně nízké koncentrace radonu (2012 - 2015)
Supported by MIT CR within framework of FR ProgrammeFR-TI1/173 - *Inovace a optimalizace technologií sušení a úpravy zemního plynu pro zvýšení kapacity stávajících a výstavbu nových zásobníků zemního plynu. (2009 - 2012)
Supported by MIT CR within framework of FI ProgrammeFI-IM5/183 - *Suchá fermentace biomasy a tříděného biodegradabilního odpadu s energetickým vyžitím bioplynu k výrobě elektrické energie (2008 - 2010)
Supported by MIT CR within framework of FI ProgrammeFI-IM5/159 - *Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí (2008 - 2010)
Supported by MIT CR within framework of FI ProgrammeFI-IM/049 - Vývoj nové technologie sušení a čištění zemního plynu. (2004 - 2006)
Supported by MIT CR within framework of FI ProgrammeFI-IM/101 - Získávání bílkovin z netradičních obnovitelných zdrojů surovin. (2004 - 2006)
Supported by MEYS CR within framework of OE ProgrammeOE146 - HOGLIF (2003 - 2005)
Supported by MIT CR within framework of FD ProgrammeFD-K2/73 - Komplexní využití biomasy Amaranthu. (2002 - 2004)
Supported by MIT CR within framework of FD ProgrammeFD-K2/57 - Technologie čištění plnu vyrobeného zplyňováním tříděného odpadu a jeho energetické využití při minimálních dopadech na životní prostředí. (2002 - 2003)
Supported by MIT CR within framework of FB ProgrammeFB-C3/10 - Frakcionace amaranthu a využití jeho aktivnO zušlechtOných složek ke zlepšení výživy a zdraví populace. (2000 - 2002)
Supported by MIT CR within framework of FB ProgrammeFB-C3/66 - Vývoj technologie a zařízení pro výrobu energoplynu zplyňováním třídOného odpadu. (2000 - 2001)
Supported by MEYS CR within framework of OE ProgrammeOE06/EU1347 - Zplyňování biomasy pro výrobu energetického plynu (1995 - 1997)
Supported by GA CR within framework of GA ProgrammeGA101/95/1469 - Supravodivé magnetické ložisko pro vysokootáčkové stroje (1995 - 1996)
Supported by GA CR within framework of GA ProgrammeGA101/95/8888 - Supravodivé magnetické ložisko pro vysokootáčkové stroje (1995 - 1996)
Supported by GA CR within framework of GA ProgrammeGA101/95/0688 - Transportní personální zásobník kapalného kyslíku včetně pneuspořiče pro léčbu pacientů s plicní nedostatečností (1995 - 1996)
Supported by GA CR within framework of GA ProgrammeGA101/94/0999 - Fluidní zplynování dřeva a biomasy (1994 - 1995)

This website uses cookies

This website is using cookies to provide services, personalize ads, and monitor traffic. By continuing to use this site you are agreeing with usage of cookies. More information.

Settings

Your privacy is important. You can choose from the cookie settings below. More information.